• 1 de cada 4 joves d’entre 14 i 18 anys declara haver consumit alcohol (fent binge drinking o afartament) almenys una vegada en els darrers 30 dies.
 • Són els joves d’entre 15 i 29 anys els qui presenten una major prevalença de borratxeres o beure fins a trobar-se malament. 
 • En 1 de cada 3 accidents mortals el conductor estava sota els efectes de l’alcohol.

Fer reflexionar sobre els riscos associats al consum intensiu i en poc espai de temps* d’alcohol (*binge drinking) i sobre les estratègies per reduir-los.

 • Visibilitzar els riscos que apareixen en aquesta manera de consumir alcohol (trobar-se malament, baralles, acabar la festa, molestar els altres.. ).
 • Situar el consum en els contextos on se sol donar el botellot (places, pàrquings, discoteca, casa privada).
 • Pòster de publicitat exterior (proporcional a mupis verticals de 175 x 120 cm) a 4 colors, presentat en format A3.
 • Grups de risc: joves d’entre 15 i 29 anys.
 • No et passis! / Coneix el teu límit
 • La comunicació no podrà incloure cap tipus d’estereotip de gènere ni cap actitud violenta i respectarà la normativa vigent en les matèries en què es pugui veure afectada. Es valorarà el caràcter constructiu de la peça.
 • Els treballs que es presentin han de ser redactats i lliurats almenys, en català o d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.
 • Les idees no es valoraran en funció del seu nivell d’acabat. L’important és el concepte.
 • Les despeses del material de presentació no seran assumides per l’organització.